Aleksandra Białek

ceramics & sculpture

Zapisz się do newslettera


BIEL jest autorskim projektem Aleksandry Białek, który narodził się z tęsknoty za materializacją niematerialnych bytów, takich jak HARMONIA, PROSTOTA, EMOCJA.
Praca z gliną jest dla mnie aktem wyzwalającym, w którym twórca przenika się z tworzywem, w efekcie czego powstają nowe stany i formy.

Czerpię ze swoich doświadczeń architektonicznych i kulinarnych, tworząc sztukę użytkową, która wprowadza w życie odrobinę metafizyki. Minimalistyczne i organiczne formy inspirowane są często naturą, a wpisanie ich we wnętrza jest dodatkowym linkiem
łączącym nas z otoczeniem, Ziemią i całym wszechświatem.

BIEL nawiązuje do materiałów z którymi lubię pracować. Najczęściej wybieram porcelanę i białą glinę. Każdy przedmiot wykonywany jest ręcznie i jest wypadkową czasu, kontaktu
z materią i stanu umysłu, który towarzyszy procesowi tworzenia. Nie ma dwóch takich samych obiektów. Proces twórczy jest zmianą i zapisem tych zmian w ich czasowych przejawach.

Aleksandra Białek

ceramics & sculpture


BIEL jest autorskim projektem Aleksandry Białek, który narodził się z tęsknoty za materializacją niematerialnych bytów, takich jak HARMONIA, PROSTOTA, EMOCJA.
Praca z gliną jest dla mnie aktem wyzwalającym, w którym twórca przenika się z tworzywem, w efekcie czego powstają nowe stany i formy.

Czerpię ze swoich doświadczeń architektonicznych i kulinarnych, tworząc sztukę użytkową, która wprowadza w życie odrobinę metafizyki. Minimalistyczne i organiczne formy inspirowane są często naturą, a wpisanie ich we wnętrza jest dodatkowym linkiem
łączącym nas z otoczeniem, Ziemią i całym wszechświatem.

BIEL nawiązuje do materiałów z którymi lubię pracować. Najczęściej wybieram porcelanę i białą glinę. Każdy przedmiot wykonywany jest ręcznie i jest wypadkową czasu, kontaktu
z materią i stanu umysłu, który towarzyszy procesowi tworzenia. Nie ma dwóch takich samych obiektów. Proces twórczy jest zmianą i zapisem tych zmian w ich czasowych przejawach.

Zapisz się do newslettera